Ruszyła budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej w Grupie Energa

Ruszyła budowa i modernizacja 6 tysięcy kilometrów sieci elektroenergetycznej w Grupie ENERGA. Realizacja tego programu inwestycyjnego jest możliwa m.in. dzięki podpisanej dzisiaj umowie z Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym.

Finansowanie pozyskane z NBI umożliwi realizację największego w historii Grupy programu inwestycyjnego. Do 2011 r. ENERGA zainwestuje 2,5 mld w modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej, co poprawi jej funkcjonowanie i umożliwi przyłączanie 134 tys. nowych odbiorców oraz ok. 340 odnawialnych źródeł energii. Wcześniej ENERGA podpisała umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) i tym samym zamknęła proces finansowania programu inwestycji w sieci. Jest pierwszą polską grupa energetyczną, która pozyskała długoterminowe wsparcie swoich inwestycji z międzynarodowych instytucji finansowych.

Szacuje się, że program inwestycyjny, który zostanie zrealizowany do 2011 r., pomoże zmniejszyć techniczne straty energii o 204 tys. MWh rocznie. Będzie to mieć pozytywny wpływ na środowisko dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Spółka będzie również inwestować w Zawansowany System Zarządzania Pomiarami oraz inteligentne sieci - działania, które umożliwią redukcję strat sieciowych o kolejne 100 tys. MWh rocznie. ENERGA zainwestuje również w zaawansowane technologie pomiarowe, będące elementem budowy sieci inteligentnego zarządzania przesyłem (Smart Grid).

- Zwiększenie stabilności dystrybucyjnych sieci elektrycznych w północnych regionach Polski, graniczących z krajami członkowskimi NBI, jest zgodne z ostatnio określoną strategią Banku w odniesieniu do sektora energetycznego - mówi Johnny Akerholm, prezes i dyrektor generalny NBI.

- Jako jeden z największych polskich dystrybutorów energii elektrycznej czujemy się współodpowiedzialni za poprawę jakości obsługi klientów, a także za umożliwienie realizacji polityki ekologicznej państwa zakładającej, iż do 2020 roku 15 proc. energii użytkowanej w kraju będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych - mówi Leszek Nowak, prezes spółki ENERGA-OPERATOR, w której realizowany jest program inwestycji sieciowych. - Przeprowadzenie tych inwestycji nie byłoby możliwe bez zaufania, jakim obdarzyły nas międzynarodowe instytucje finansowe, udzielając nam środków na realizację tych niewątpliwie ambitnych celów.

 

Inwestycje finansowane przez EBI, EBOiR i NBI to część obliczonego na 7 mld zł programu inwestycyjnego na lata 2009-2015. W tym czasie ENERGA zamierza wybudować 10,5 tys. km nowych linii wszystkich napięć, 44 Główne Punkty Zasilania WN/SN, 5 tys. stacji transformatorowych SN/nn oraz zmodernizować ponad 3 tys. km linii wszystkich napięć. Inwestycje te pozwolą przyłączyć do sieci 270 tys. nowych odbiorców.