Certyfikaty dla ZE PAK

24 maja br. prezes Urzędu Dozoru Technicznego Marek Walczak wręczył zarządowi Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, PN-N 18001:2004, PN-EN ISO 14001:2005 oraz OHSAS 18001:2007 w zakresie ?Produkcja energii elektrycznej i cieplnej?.

Przekazanie certyfikatów nastąpiło po przeprowadzeniu w kwietniu br. audytu. na terenie ZE PAK.

W trakcie kontroli nie stwierdzono niezgodności w żadnym z audytowanych obszarów i tym samym utrzymany został Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem. Audytorzy podkreślali duże zaangażowanie grupy systemowej i samych pracowników w pracach nad funkcjonowaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania.