PGNiG rezygnuje z ENERGI

Zarząd PGNiG po analizie biznesowej podjął decyzję o nie składaniu oferty na zakup akcji spółki ENERGA.

Decyzja ta ma związek z prowadzonymi przez PGNiG strategicznymi inwestycjami, których realizacja musi zostać zakończona do 2015 roku i wymaga znacznych nakładów finansowych. Priorytetami dla spółki są m.in. zakończenie budowy i rozbudowy podziemnych magazynów gazu oraz budowy kopalni gazu i ropy naftowej LMG. Inwestycje te są istotne ze względu na konieczność zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Będą miały również duże znaczenie jeśli chodzi o wzrost wartości firmy.

Dla PGNiG równie ważna jest realizacja zapisu Strategii Rozwoju dotycząca zwiększenia wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej zarówno ze złóż krajowych, jak i zagranicznych.

 

Spółka obserwuje wszystko to, co dzieje się na rynku upstreamu i będzie zwiększać swoją aktywność w tym segmencie zarówno w Polsce, jak i zagranicą, przede wszystkim na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz w Afryce Północnej. W związku z tymi planami spółka musi zachować niezbędne rezerwy finansowe na potencjalne akwizycje - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie PGNiG podtrzymuje założenia przyjęte w Strategii, dotyczące przekształcenia Grupy Kapitałowej PGNiG w koncern multienergetyczny. Ten cel spółka będzie realizować poprzez inwestycje w wybrane projekty prowadzone zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z partnerami z branży elektroenergetycznej. PGNiG skoncentruje się na budowie i eksploatacji wysokosprawnych elektrociepłowni i elektrowni gazowych, stymulując tym samym rozwój krajowego rynku gazu. Przykładem takiej działalności jest wspólna inwestycja z Grupą Tauron w nowoczesny blok parowo-gazowy w Stalowej Woli, którego oddanie do eksploatacji jest planowane w połowie 2014 roku.