Porozumienie o współpracy pomiędzy AGH i RWE

8 czerwca w Warszawie Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, prezes Zarządu RWE dr Jürgen Grossmann i prezes Zarządu RWE Polska dr Filip Thon podpisali dokument ?Sustainable Energy for Future of Europe? - porozumienie o współpracy Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie z RWE.

AGH i RWE wspólnie przygotują program edukacyjny oraz zaoferują praktyki studenckie i programy badawcze. W ramy nowego porozumienia zostanie włączona dotychczasowa współpraca, która obejmowała program praktyk i wymianę doświadczeń. W ramach nowej umowy zakres współpracy zostanie znacząco poszerzony o uczestnictwo w działaniach edukacyjnych.

Umowa przewiduje m.in. współpracę przedstawicieli RWE w tworzeniu programu dydaktycznego w obszarze energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju. Eksperci RWE będą przeprowadzać gościnne wykłady i seminaria. Współpraca obejmie również kooperację przy realizowaniu prac studyjnych, dyplomowych oraz prac doktorskich.

Poza wsparciem merytorycznym, RWE ufunduje nagrody i stypendia dla wybitnych studentów, realizując wspólne projekty badawcze. RWE dąży do jak najszerszej popularyzacji idei efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Dlatego razem z AGH będą realizowane panele dyskusyjne, konferencje i inne działania promujące świadome rozwiązania energetyczne.