Zarząd PGE porozumiał się z górnikami

Zarząd PGE zawarł 9 czerwca br., porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w kopalniach KWB Bełchatów i KWB Turów, w ramach którego strona społeczna reprezentująca pracowników kopalni zaakceptowała program konsolidacji grupy kapitałowej PGE.

Porozumienie gwarantuje pracownikom Kopalni dotychczas nabyte prawa pracownicze oraz inne świadczenia, bez ich podmiotowego lub przedmiotowego rozszerzania. Tym samym zakończony został spór zbiorowy trwający w kopalniach.

W ramach programu konsolidacji grupy kapitałowej PGE prowadzone są konsultacje z przedstawicielami pracowników we wszystkich obszarach działalności grupy w celu osiągnięcia porozumienia w kwestiach dotyczących spraw pracowniczych.

- Jest to pierwsza taka umowa w Grupie Kapitałowej PGE, ale nie ostatnia. Rozmowy ze stroną społeczną branży węgla brunatnego były konstruktywne, a podpisane porozumienie pokazuje, że możemy przeprowadzać zmiany w sposób ewolucyjny, a nie - rewolucyjny - powiedział Tomasz Zadroga, prezes zarządu PGE.