PGNiG emituje obligacje

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w dniu 10 czerwca br. podpisało umowę z sześcioma bankami (Bank Pekao SA, ING Bank Śląski SA, PKO BP SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Societe Generale SA, BNP Paribas SA Oddział w Polsce), w sprawie programu emisji obligacji do kwoty 3 mld zł (?Program?).

W ramach Programu, który będzie trwał do 31 lipca br., PGNiG będzie mógł emitować obligacje dyskontowe oraz kuponowe, z terminem zapadalności od jednego miesiąca do jednego roku.

Oprocentowanie obligacji oparte jest o stopę WIBOR powiększoną o marżę, której wysokość uzależniona jest od stopnia wykorzystania programu emisji obligacji oraz wskaźnika skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanej EBITDA.

PGNiG przeznaczy środki pozyskane z pierwszej emisji obligacji na spłatę kredytu wielowalutowego, którego termin zapadalności przypada na dzień 27 lipca 2010 r., a z kolejnych emisji na finansowanie inwestycji wynikających ze strategii GK PGNiG, których realizacja jest istotna dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i wzrostu wartości Grupy.

2010 to kolejny rok znacznych wydatków inwestycyjnych i jeden z najbardziej intensywnych pod względem inwestycji w sektorze upstreamu w historii PGNiG. Spółka planuje zwiększyć wydatki na poszukiwania złóż ropy i gazu w kraju i zagranicą, przekraczając kwotę ponad 900 mln zł. Dodatkowe środki PGNiG przeznaczy na poszukiwania gazu z łupków w Polsce.

 

Inwestycje mające na celu wzrost wydobycia ropy i gazu w kraju PGNiG wzrosną do ok. 1 mld zł 2010 r. z ok. 700 mln zł w 2009 r. Kluczowym projektem jest rozbudowa kopalni Lubiatów-Międzychód-Grotów, a obecne tempo realizacji tej inwestycji wskazuje, że kopalnia zostanie oddana do użytku w 2012 r., o rok wcześniej niż planowano. Lata 2010-2011 będą więc okresem największych wydatków na tym złożu, sięgającym łącznej kwoty ok. 1 mld zł, z czego prawie połowa zostanie zainwestowana w 2010 r. Spółka przeznaczy również 620 mln zł na wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej za granicą.

W 2010 r. PGNiG kontynuuje także rozbudowę podziemnych magazynów gazu, m.in. kawernowych magazynów Kosakowo i Mogilno oraz największego podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach. Wydatki inwestycyjne na rozbudowę podziemnych magazynów gazu wzrosną do ok. 850 mln zł w 2010 r. z ok.800 mln w 2009 r.

Kolejne ok. 1 mld zł zostanie przeznaczone w 2010 r. na inwestycje w modernizację sieci dystrybucyjnej i budowę nowych przyłączy.

Rocznie, począwszy od 2008 roku., PGNiG przeznacza średnio do 5 mld zł na poszukiwania gazu ziemnego i ropy naftowej oraz na inwestycje.

Środki z emisji obligacji pomogą płynnie realizować ambitny plan dalszego rozwoju GK PGNiG.

 

Pierwsza emisja obligacji nie wpłynie bezpośrednio na wysokość zadłużenia spółki (zamiana zadłużenia krótkoterminowego na długoterminowe).

Dzięki temu, że banki gwarantują objęcie każdej emisji obligacji w ramach Programu, spółka będzie miała zapewnioną płynność niezależnie od sytuacji rynkowej, o ile nie zostaną przekroczone zobowiązania określone w Programie