CP Energia rozbudowuje swoje zaplecze w zakresie logistyki LNG

Spółka rozpoczęła działania zmierzające do zabezpieczenia zdolności transportowych i zwiększenia wolumenu skroplonego gazu ziemnego. Realizuje to w dwojaki sposób, poprzez nawiązanie współpracy ze specjalistycznymi firmami przewozowymi oraz rozbudowę własnej floty cystern.

W czerwcu CP Energia podpisała umowę o świadczeniu usług transportowych z firmą PGS z Odolanowa specjalizującą się w przewozach LNG. Kontrakt zabezpiecza transport skroplonego gazu ziemnego dla większości polskich klientów grupy na okres trzech lat. W zeszłym roku Grupa CP Energia wydała na transport LNG ok. 1,5 mln zł. W związku z rozwojem tej linii biznesu w kolejnych latach należy się spodziewać wzrostu wolumenu transportowanego gazu LNG.

Jednocześnie spółka prowadzi działania zmierzające do rozbudowy własnej floty cystern kriogenicznych. Obecnie toczą się rozmowy dotyczące zakupu kilku kolejnych cystern przystosowanych do transportu LNG, które zasilą dodatkowo zdolności przewozu LNG jeszcze w III kwartale br.