Również energetycy otrzymali swoje obietnice przedwyborcze

Przedwyborcze obietnice nie ominęły również energetyki. Występując w imieniu sztabu wyborczego Bronisława Komorowskiego, poseł Andrzej Czerwiński, przewodniczący sejmowej komisji ds. energetyki ustosunkował się do propozycji Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków dotyczących zmian w prawie energetycznym przesłanych do wszystkich kandydatów na prezydenta jeszcze przed pierwszą turą wyborów.

Już tylko dwa dni przed wyborami prezydenckimi, bo w dniu 2 lipca poseł Czerwiński przesłał pismo do przewodniczącego zarządu ZZZE Janusza Śniadeckiego pismo, w którym zapewnił, że przedstawiciel związków zawodowych będzie uczestniczył w pracach nad rządowym projektem nowego prawa energetycznego. Zakończenie prac nad tym projektem przewidywane jest na koniec roku.

Nie ustosunkowując się do szczegółowych propozycji zawartych w propozycjach związkowców poseł Czerwiński zapewnił, że skarb państwa utrzyma swoje udziały w grupie przedsiębiorstw energetycznych mających kluczowe znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa. Według posła Czerwińskiego w czasie globalnego kryzysu finansowego kilka lub kilkanaście z nich ma duży potencjał rozwojowy.

Związkowcy zaproszeni zostali również do dyskusji roboczych nad wyborem tych przedsiębiorstw oraz sposobu zarządzania ich i nadzorowania.

Słowa posła Czerwińskiego nabierają szczególnego znaczenia wobec faktu wygrania wyborów prezydenckich przez Bronisława Komorowskiego.

Przypominany, że Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków wystosowało w dniu 1 czerwca br. list otwarty do wszystkich kandydatów na Prezydenta RP oraz przesłało im swój projekt zmian w Prawie energetycznym.