PGE podpisała porozumienia społeczne w obszarze wytwarzania

W dniu 16 czerwca br., przedstawiciele zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA zawarli porozumienia ze związkami zawodowymi działającymi w elektrowniach, elektrociepłowniach i PEC obszaru Energetyka Konwencjonalna. Podpisane porozumienie wieńczy ważny etap dialogu prowadzonego ze Stroną Społeczną w związku z realizacją Programu Konsolidacji GK PGE.

Na mocy zawartej umowy pracownicy elektrowni, elektrociepłowni i przedsiębiorstw energetyki cieplnej należących do GK PGE otrzymali gwarancję zachowania praw pracowniczych oraz innych świadczeń przysługujących im w ramach obowiązujących dotychczas umów i porozumień, bez ich podmiotowego lub przedmiotowego rozszerzania. Jest to ostatnia z umów gwarancyjnych w ramach dialogu społecznego w sprawie Konsolidacji Grupy PGE. Podobne umowy gwarancyjne zostały wcześniej podpisane ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników kopalń oraz spółek dystrybucyjnych i sprzedaży detalicznej z GK PGE.