Pracownicy grupy Energa niosą pomoc

819 400 złotych dla 100 organizacji zajmujących się działalnością charytatywną, to bilans tegorocznej II edycji akcji ?Pomagaj z ENERGĄ?. W jej trakcje pracownicy poszczególnych spółek Grupy wybierali instytucje charytatywne ich zdaniem najbardziej potrzebujące wsparcia finansowego. W efekcie, z budżetu EnergiI zostaną skierowane środki finansowe dokładnie tam gdzie wskazali pracownicy Grupy.

Akcja jest prowadzona przez fundację Energa od dwóch lat i obejmuje swoim zasięgiem ponad jedną czwartą Polski. Ma na celu wsparcie finansowe organizacji udzielających pomoc najbardziej jej potrzebującym, integruje również pracowników wokół wspólnej idei - pomagania innym. Tegoroczna inicjatywa powtórzyła sukces ubiegłorocznej akcji, ponieważ porwała do działania ponad 8 tysięcy pracowników z 30 spółek. Tak jak w roku ubiegłym mogli oni wskazać jedną organizację, na którą w późniejszym etapie wszyscy oddawali głosy. Każdy oznaczał 100 zł. dla konkretnej instytucji. Zebrane głosy wyznaczyły wielkość śródków finansowych, które zostaną przekazany z budżetu Energi potrzebującym.

- Sukces tego programu należy do każdego pracownika Grupy. To dzięki ich zaangażowaniu wsparcie Grupy ENERGA dociera do tych organizacji pożytku publicznego, które niosą pomoc najbardziej potrzebującym; osobom skrzywdzonym przez los; bezbronnym i dotkniętym ciężką chorobą. Warto podkreślić, że wprowadzenie takiej przejrzystej formy dystrybucji środków finansowych daje każdemu pracownikowi biorącemu udział w tej akcji pewność, że pomoc trafi właśnie tam, gdzie jego zdaniem jest najbardziej potrzebna - mówi Anna Dzik prezes Fundacji.

Uzyskane dzięki akcji "Pomagaj z Energą" środki finansowe, których całkowita kwota wyniosła 819.400 zł, zostaną przekazane do 100 organizacji, w tym do 91 z obszaru działania Grupy Energa. Dofinansowane zostaną m.in. domy dziecka; hospicja; organizacje pomagające młodzieży; osoby chore oraz niepełnosprawne.