Związkowcy miażdżąco krytykują projekt zmian ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków przekazało premierowi Donaldowi Tuskowi analizę prawną, która w sposób jednoznacznie krytyczny ocenia przedłożony w dniu 29 czerwca przez Ministra Skarbu Państwa do konsultacji projekt zmian do ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Związkowcy uważają, że ich każda kolejna inicjatywa dotycząca szerszych konsultacji i debaty w temacie związanym z prywatyzacją sektora paliwowo - energetycznego była pomijana przez organy państwa oraz przedstawicieli administracji państwowej.

Obecny projekt zmian do ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w sposób jednoznaczny udowadnia według nich chęć szkodliwego działania administracji rządowej w stosunku do obywateli jak i własnego państwa.

"Proszę przyjąć do wiadomości, że reprezentowana przez nas organizacja związkowa ma świadomość złych intencji, jakie przyświecają lub wynikają z poczucia bezkarności, która oparta jest o dominację polityczną. W żaden sposób nie można uciec od wrażenia, że takie sytuowanie prawa (projekt zmian do ustawy o komercjalizacji) jest ciągłością niechlubnej praktyki, która pojawiła się przy okazji "Afery Hazardowej" - czytamy w piśmie ZZZE do premiera Tuska.

Komentarz do projektu ustawy o zmianie ustawy komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw stanowi załącznik do tej informacji.