PGNiG skonsoliduje spółki serwisowe

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG podjęło uchwałę w sprawie konsolidacji spółek zajmujących się usługami serwisowymi w Grupie Kapitałowej i zabezpieczenia kredytu dla PGNiG Norway.

Realizacja projektu konsolidacji będzie możliwa dzięki objęciu przez PGNiG nowych udziałów, o wartości 2 mln zl, w spółce Górnictwo Naftowe Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsolidacji.

Celem konsolidacji jest zbudowanie spółki, która będzie mogła efektywnie konkurować zarówno na krajowych jak i zagranicznych rynkach zamówień, uczestnicząc z powodzeniem w przetargach na duże projekty inwestycyjne.

Konsolidacją zostaną objęte m.in. BN Naftomontaż Sp. z o.o., BUG Gazobudowa Sp. z o.o., ZRUG Pogórska Wola Sp. z o.o. oraz ZUN Naftomet Sp. z o.o., na bazie których powstanie spółka pod nazwą PGNiG Technologie Sp. z o.o.. W przyszłości planowane jest przekształcenie PGNiG Technologie w spółkę akcyjną.

Jednym z najważniejszych zadań spółki będzie przygotowanie oraz zatwierdzenie jej strategii, w której określony zostanie zakres działalności spółki oraz podstawowe kierunki jej rozwoju. Będzie ona podstawą do realizacji projektów z branży serwisowej i inżynieryjnej.

Ponadto NWZ PGNiG wyraziło zgodę, aby udziały PGNiG SA w spółce PGNiG Norway AS stanowiły zabezpieczenie kredytu, który jest obecnie negocjowany z instytucjami finansowymi. NWZ zaakceptowało także zapis, aby takie zabezpieczenie stanowiły dodatkowo pożyczki udzielone PGNiG Norway AS przez PGNiG SA.

Zgoda NWZ pozwoli sfinalizować negocjacje z bankami i uzyskać niezbędne środki finansowe, które zostaną przeznaczone na inwestycje w projekt Skarv. Wydobycie ze złoża Skarv rozpocznie się w drugiej połowie 2011 r. Do tego czasu jednak konieczna jest inwestycja ok. 300 mln USD, aby zakończyć projekt, który umożliwi docelowe

 

roczne wydobycie gazu ziemnego z tego złoża na poziomie ok.0,5 mld m sześc., a ropy naftowej na poziomie ok.0,4 mln ton.