ENERGA pomaga chronić przyrodę

Nurogęsi z Sobieszewa, nietoperze ze Śmiadowa, wierzba lapońska na Podlasiu - to niektóre z zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, których ochronę wspiera "Fundusz dla Przyrody" - wspólna inicjatywa Grupy ENERGA i Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody (PTPP) "pro Natura". Właśnie rusza druga edycja tego unikalnego w skali kraju przedsięwzięcia.

"Fundusz dla Przyrody" to pierwsza w Polsce inicjatywa, powstała we współpracy organizacji społecznej oraz dużej firmy energetycznej. Ma charakter konkursu grantowego, a jej celem jest działalność na rzecz ochrony przyrody i zasobów naturalnych poprzez wspieranie organizacji i przedsiębiorców realizujących projekty ekologiczne.

W 2009 roku, dzięki środkom finansowym przekazanym przyrodnikom przez ENERGĘ, udało się wesprzeć m.in. odbudowę lokalnej populacji nurogęsi i gągoła na Wyspie Sobieszewskiej, zachowanie stanowisk jednej z najrzadszych roślin naczyniowych w Polsce - wierzby lapońskiej, czy też zabezpieczyć przed erozją i rozmyciem wyspy na Nysie Kłodzkiej, gdzie swoje lęgowiska ma wiele cennych gatunków ptaków.

- Odpowiedzialność za otaczające nas środowisko naturalne i edukacja ekologiczna to ważne wartości wpisane w strategię Grupy ENERGA - mówi Ireneusz Kulka, Dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji ENERGA SA. - Projekty, które do tej pory mogły zostać zrealizowane dzięki wsparciu "Funduszu dla Przyrody", przyniosły realne efekty w postaci ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, a sama inicjatywa spotkała się z dużym uznaniem społecznym. To utwierdza nas w przekonaniu, że podejmowanie takich działań jest konieczne.

- Wspólna inicjatywa ENERGI i PTPP "pro Natura" jest nowatorskim przedsięwzięciem w skali kraju. Pierwsza, zeszłoroczna edycja konkursu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem organizacji przyrodniczych. Wsparcie otrzymały działania, które przyczyniły się do ochrony polskiej przyrody poprzez zachowanie konkretnych gatunków i siedlisk. Cieszymy się, że w tym roku możemy kontynuować projekt - powiedział Krzysztof Konieczny, prezes PTPP "pro Natura".

W tegorocznej odsłonie konkursu "Fundusz dla Przyrody" do organizatorów wpłynęło kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie. Poziom zgłoszeń nadesłanych przez różnorodne organizacje społeczne był wysoki i wyrównany. Funduszami dysponuje Kapituła, a w jej skład wchodzą Ireneusz Mirowski - vice Prezes Fundacji EkoFundusz, Przemysław Czajkowski - wieloletni dyrektor GEF/SGP przy UNDP w Polsce, Jarosław Kozłowski - przedstawiciel Grupy Energa oraz z przyrodników Adama Guziaka z PTPP "pro Natura" i Krzysztof Koniecznego Prezesa PTPP "pro Natura". W 2010 r. Kapituła wyłoniła siedmiu laureatów, którzy otrzymają granty na ekologiczne przedsięwzięcia realizowane w okresie od lipca do września br. Dotacje popłyną m.in. na czynną ochronę trzmieli, zabezpieczenie zimowiska nietoperzy w Uniemyślu, zachowanie lęgowisk ptaków w dolinie Wisły oraz brzozy niskiej w Dolinie Czyżówki.

Więcej informacji: http://www.funduszdlaprzyrody.pl.

ENERGA każdego roku realizuje wiele projektów i inwestycji, które służą środowisku. Jednym z takich przedsięwzięć są "Energetyczni obrączkarze". Od ubiegłego roku specjalnie przeszkoleni pracownicy Grupy we współpracy z przyrodnikami z "pro Natury" obrączkują pisklęta bociana białego. Obrączki pomagają w identyfikowaniu poszczególnych osobników oraz śledzenie ich losów po opuszczeniu gniazd, na trasach ich wędrówek w Europie i Afryce. Więcej: http://media.energa.pl/pl/pr/163934/polskie-bociany-widziane-w-sudanie

W celu ochrony tego gatunku ptaka ENERGA każdego roku montuje specjalne platformy pod bocianie gniazda. Do tej pory zainstalowała już blisko 6 tysięcy takich konstrukcji. Na terenie działania spółki gniazduje co najmniej 10 tysięcy ptaków, czyli około 10 procent populacji przylatujących do Polski bocianów.