Rekordowe obroty energią elektryczną na TGE w lipcu

Obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego i Rynku Terminowym Towarowym wyniósł 1 893 473 MWh. Lipiec, mimo okresu wakacyjnego, okazał się najlepszym miesiącem pod względem wolumenu od początku istnienia TGE na rynku energii elektrycznej w Polsce.

Lipiec na Rynku Dnia Następnego RDN był rekordowym miesiącem w 10 letniej historii tego rynku. Łączny obrót wyniósł 443 743 MWh, a udział tego rynku w łącznej produkcji energii elektrycznej w lipcu br. wyniósł ok. 4-proc. Obroty w poszczególnych dniach wahały się w przedziale 8 966 - 19 927 MWh. Średnie dzienne obroty ukształtowały się na poziomie 14 314 MWh (dni robocze: 13 131 MWh, dni wolne: 17 207 MWh).

Łączne obroty w lipcu br. wykazały 15,15 proc. wzrost w stosunku do obrotów z czerwca br. i aż 100,77 proc wzrost w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Podobnie jak na RDN, lipiec 2010 roku na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) również okazał się rekordowy. Obroty energią elektryczną wyniosły aż 1 449 730 MWh przy 985 zawartych kontraktach.

Najbardziej płynny okazał się być kontrakt BASE_Y-11, który reprezentuje dostawę energii elektrycznej w roku 2011 we wszystkich godzinach doby. Obrót na tym kontrakcie wyniósł 876 000 MWh (100 kontraktów). Kolejny pod względem płynności był kontrakt BASE_M-8, który reprezentuje dostawę energii elektrycznej we wszystkich godzinach doby w sierpniu 2010. Obrót na tym kontrakcie wyniósł 197 160 MWh (265 kontraktów).