PGE złożyła Memorandum Informacyjne do KNF

W dniu 5 sierpnia br. PGE Polska Grupa Energetyczna złożyła Memorandum Informacyjne do Komisji Nadzoru Finansowego.

Memorandum Informacyjne PGE zostało przygotowane w związku z prowadzonym obecnie Programem Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE. Memorandum Informacyjne PGE zostało złożone do KNF-u wraz z wnioskiem o stwierdzenie równoważności zawartych w nim informacji z informacjami wymaganymi w prospekcie. Do Memorandum Informacyjnego PGE dołączona została uchwała o połączeniu PGE Polska Grupa Energetyczna(Spółka Przejmująca) ze spółkami PGE Górnictwo i Energetyka PGE Energia (Spółki Przejmowane), która została przyjęta podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE w dniu 3 sierpnia br.

- Jest to pierwsze Memorandum Informacyjne związane z konsolidacją. Kolejne są na finiszu. Dziękuję akcjonariuszom spółek PGE Polska Grupa Energetyczna SA, PGE Górnictwo i Energetyka SA oraz PGE Energia SA za akceptację dla połączenia - powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA. - Cieszymy się, że zarówno Strona Społeczna, jak i najwyższe władze spółek rozumieją cel i potrzebę konsolidacji. Jest to dla nas dowód, że wszystkim zależy na budowaniu silnej i konkurencyjnej GK PGE - dodał Prezes Zadroga.

Nad kolejnymi Memorandami Informacyjnymi pracują jeszcze spółki w obszarach Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Energetyki Konwencjonalnej, które to memoranda składane będą do KNF-u w najbliższym czasie.