KNF zaakceptowała memoranda informacyjne PGE

W dniu 27 sierpnia br. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o stwierdzeniu równoważności pod względem formy i treści informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym PGE Polska Grupa Energetyczna oraz w Memorandum PGE Obrót i w Memorandum PGE Elektrownia Bełchatów informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym.

Memoranda Informacyjne zostały przygotowane w związku z prowadzonym obecnie Programem Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE.

Do Memorandum PGE Polska Grupa Energetyczna dołączona została uchwała o połączeniu PGE Polska Grupa Energetyczna (spółka przejmująca) ze spółkami PGE Górnictwo i Energetyka oraz PGE Energia (spółki przejmowane), która została przyjęta podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE w dniu 3 sierpnia br.