Dyskusja o ograniczeniu niskiej emisji we Wrocławiu

Przedstawiciele świata nauki, biznesu i samorządu lokalnego będą dyskutować o ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery w obszarze zwartej zabudowy kamienic Wrocławia podczas konferencji naukowej, która odbędzie się 23 września na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Podstawą dyskusji podczas organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny, Agencję Promocji Energii i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A konferencji pt. "Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne aspekty redukcji niskiej emisji zanieczyszczeń atmosfery we Wrocławiu" będzie koncepcja ograniczenia tego niekorzystnego zjawiska w naszym mieście opracowana przez pracowników naukowych wrocławskiej uczelni.

Niska emisja to emisja pyłów i gazów pochodząca ze środków transportu oraz indywidualnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla, a często także odpadów domowych, odbywa się w sposób nieefektywny i nieekologiczny. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że stosunkowo niewielka jednostkowa ilość zanieczyszczeń wprowadzana jest do atmosfery przez dużą liczbę indywidualnych źródeł ciepła za pośrednictwem kominów o niewielkiej wysokości. To powoduje, że zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej. Wrocław ze względu na swoje charakterystyczne ukształtowanie terenu jest wysoce podatny na zagrożenia wynikające z niskiej emisji.

Koncepcja naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego skupia się na centralnym obszarze Wrocławia, jako terenie najbardziej dotkniętym uciążliwością niskiej emisji i jako główne działanie zmierzające do ograniczenia tego zjawiska proponuje uciepłownienie zabytkowych wrocławskich kamienic. Wykonane analizy pozwoliły oszacować rozmiar korzyści takiego scenariusza rozwiązania problemu niskiej emisji zarówno dla środowiska naturalnego, jaki i zdrowia i komfortu Wrocławian.

 

Konferencja "Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne aspekty redukcji niskiej emisji zanieczyszczeń atmosfery we Wrocławiu" odbędzie się 23 września w sali wykładowej budynku E Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Początek zaplanowany jest na godzinę 11:00, a dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej konferencji www.niskaemisja.ue.wroc.pl.