ETF, czyli indeks WIG20 w twoim portfelu

Jeszcze we wrześniu na warszawskiej giełdzie zadebiutować może pierwszy ETF: LYXOR ETF WIG20. Tytuły uczestnictwa ETF są łatwym sposobem na ?kupno indeksu?, a jednocześnie dają płynność i możliwość otrzymania dywidendy. Na całym świecie fundusze inwestycyjne naśladujące indeksy giełdowe zgromadziły już od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych 1,1 biliona USD.

ETF (z ang. Exchange Traded Fund ) to otwarty fundusz inwestycyjny, którego celem jest naśladowanie wyników określonych indeksów giełdowych. Tytuły uczestnictwa ETF są notowane na giełdzie (podobnie jak akcje), dzięki czemu są wyceniane na bieżąco i płynne - można je kupić lub sprzedać każdego dnia podczas sesji giełdowej. Przez ostatnie dwadzieścia lat instrumenty te rozwinęły się na rynkach Europy Zachodniej, USA, czy Azji.

Wkrótce debiut w Polsce

Najprawdopodobniej jeszcze we wrześniu pierwszy ETF, LYXOR ETF WIG20, będzie notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kupno jednego instrumentu to dla inwestora alternatywa budowania zdywersyfikowanego portfela, gdyż celem ETF jest odzwierciedlenie wyniku indeksu skupiającego 20 czołowych firm z warszawskiego parkietu. Innymi słowy celem funduszu jest jak najwierniejsze podążanie za zamianami indeksu WIG20 - zarówno jego wzrostami jak i spadkami.

Tytuły uczestnictwa ETF emitowane przez LYXOR ETF WIG20 będą na bieżąco wyceniane na giełdzie (podobnie jak akcje), a ich kupno lub sprzedaż będzie możliwe za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez dowolne biuro maklerskie.

Początkowa wartość tytułu uczestnictwa będzie odzwierciedlała 1:10 wartości indeksu WIG20, wyrażonej w PLN. Jeśli więc dla przykładu indeks WIG20 wynosiłby 2450 pkt., celem subfunduszu będzie, aby wartość pojedynczego tytułu oscylowała w okolicach 245 PLN i zmieniała się podobnie jak sam indeks.

Tytuł uczestnictwa ETF może być dobrym instrumentem zarówno do inwestycji krótko- jak i długoterminowej - wszystko zależy od potrzeb i strategii inwestycyjnej przyjętej przez daną osobę. ETF będzie rozwiązaniem dla inwestora, który przewidując kilkugodzinne lub kilkudniowe wzrosty indeksu WIG20, poprzez LYXOR ETF WIG20 chciałby zarobić na zmianie kursu. Ale jest również instrumentem dla kogoś, kto jest przekonany do dobrych perspektyw polskiej gospodarki i warszawskiej giełdy w horyzoncie kilku lat i dlatego chce "kupić indeks", odzwierciadlający 20 czołowych firm notowanych na GPW.

Niskie opłaty

Opłaty jakie ponosi inwestor kupując lub sprzedając tytuły uczestnictwa emitowane przez LYXOR ETF WIG20 będą kilkukrotnie niższe od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, działających na polskim rynku. W obrocie giełdowym inwestor płaci prowizję maklerską (podobnie jak przy kupnie lub sprzedaży akcji) oraz opłatę za zarządzanie, która wynosi 0,5% wartości inwestycji w skali roku (opłata jest odejmowana od wartości ETF-u proporcjonalnie do upływu czasu). Przy kupnie lub sprzedaży tytułów uczestnictwa ETF nie ma żadnych dodatkowych opłat manipulacyjnych ani kosztów wejścia lub wyjścia.

oraz możliwość otrzymania dywidendy

Raz w roku właścicielom tytułów uczestnictwa może być wypłacana dywidenda równa średniej ważonej dywidend wypłacanych przez spółki, które wchodzą w skład indeksu WIG20. Jej wartość będzie zależeć zatem od wysokości dywidend wypłacanych przez poszczególne spółki z WIG20, co przełoży się na "zbiorczą" dywidendę wypłacaną właścicielowi LYXOR ETF WIG20. Informacja o wypłacie dywidendy jest ogłaszana z odpowiednim wyprzedzeniem.

Więcej informacji na stronie: www.lyxoretf.pl