List otwarty PSEW do premiera

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wystosowało list otwarty do premiera Donalda Tuska.

Stowarzyszenie zwraca się w nim do premiera z apelem o zmianę polityki rządu w zakresie wykorzystania OZE, a w szczególności o wykorzystanie energetyki wiatrowej do budowy zrównoważonego systemu produkcji energii Krajowym Systemie Energetycznym