LYXOR ETF WIG20

Najważniejsze cechy funduszu Lyxor ETF WIG20 to płynność oraz przejrzysta strategia inwestycyjna. Jest to instrument, który umożliwia inwestorowi zbudowanie zróżnicowanego portfela inwestycyjnego

Lyxor ETF WIG20 to:

  • Prosty sposób na zróżnicowany portfel inwestycyjny - jeden instrument odzwierciedla zachowanie indeksu złożonego z giełdowych kursów 20 czołowych firm notowanych na warszawskim parkiecie

Przejrzysta strategia inwestycyjna - celem subfunduszu jest jak najwierniejsze naśladowanie zmian indeksu WIG20.

Płynność - instrument notowany na giełdzie, może być kupowany i sprzedawany na każdej sesji, za pośrednictwem rachunku maklerskiego prowadzonego przez dowolne biuro maklerskie.

Korzyści z dywidend wypłacanych przez spółki z WIG20 - inwestorowi może być wypłacana przez fundusz raz w roku dywidenda równa średniej ważonej dywidend spółek wchodzących w skład indeksu bazowego.

Niskie opłaty za zarządzanie - kilkukrotnie niższe od średnich opłat pobieranych przez tradycyjne TFI. W obrocie giełdowym tytułami uczestnictwa brak opłat manipulacyjnych ani kosztów wejścia lub wyjścia.

Więcej informacji na stronie: www.lyxoretf.pl