Ostrołęcki szpital kupi energię od ENERGA OPEC

Od stycznia przyszłego roku ENERGA OPEC zasili w ciepło Szpital im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Podpisana wczoraj umowa gwarantuje szpitalowi oszczędności w wysokości co najmniej 21%.

Umowa z Firmą ENERGA OPEC zmieni dotychczasowy system zasilania w ciepło Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce. Kosztowną kotłownię gazową zastąpi nowoczesny węzeł ciepłowniczy zasilany z sieci ENERGA OPEC. Dzięki temu rozwiązaniu o co najmniej 21% obniżone zostaną dotychczasowe koszty dostaw ciepła.

- Szpital jest największym nowym obiektem w Ostrołęce, który korzysta z gazu do celów grzewczych. - mówi Marek Dec, Prezes Zarządu ENERGA OPEC. - Zmiana na ciepło systemowe, dzięki przyłączeniu do naszej sieci, poza wysokimi oszczędnościami, da także to, co dla szpitala najważniejsze - pełne rezerwowanie potrzeb cieplnych, czyli bezpieczeństwo jego pacjentów.

ENERGA OPEC rozpocznie dostawy ciepła systemowego do szpitala z dniem 1 styczna 2011 roku.

Szpital im. dr Józefa Psarskiego to nie jedyny duży obiekt, który w najbliższym czasie będzie korzystał z ciepła systemowego ENERGA OPEC. Jeszcze w tym roku do sieci spółki zostanie także przyłączony budowany obecnie ostrołęcki AQUAPARK.