Rusza budowa gazociągów na Dolnym Śląsku

GAZ-SYSTEM podpisał umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją strategicznych gazociągów na Dolnym Śląsku: Taczalin-Radakowice oraz Radakowice-Gałów.

Budowa gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Taczalin-Radakowice i Radakowice-Gałów stanowi element inwestycji strategicznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Inwestycje w tym regionie umożliwią przesył zwiększonych ilości gazu ziemnego z kierunku Niemiec pod koniec 2011 r. Dzięki nowo wybudowanym gazociągom będzie możliwe zwiększenie dostaw gazu z kierunku zachodniego o 0,5 mld m sześc. gazu. Obecnie przejście w Lasowie pozwala na odbiór ok. 0,9 mld m sześc. gazu rocznie.

Wykonawcami, którzy zrealizują prace budowlane gazociągów Taczalin - Radakowice i Radakowice- Gałów, będą wybrani w publicznym postępowaniu przetargowym BUG Gazobudowa i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA.

 

W lipcu br. zawarto oddzielną umowę na dostawę ponad 30 kilometrów rur do budowy gazociągu Taczalin - Radakowice - Gałów, natomiast w sierpniu GAZ-SYSTEM Swybrał dostawcę armatury dla tego projektu. Dzięki zawartym umowom zapewniona zostanie skuteczna realizacja inwestycji, które umożliwią dostawy zwiększonych ilości gazu ziemnego z kierunku zachodniego.

GAZ-SYSTEM ubiega się o dofinansowanie tych inwestycji ze środków UE w ramach programu European Energy Programme for Recovery (EEPR, tzw. Recovery Plan), który ma przyczynić się do ożywienia gospodarczego w Unii Europejskiej i podniesienia bezpieczeństwa dostaw energii dzięki rozbudowie transgranicznej infrastruktury. Wszystkie projekty realizowane w ramach European Energy Programme for Recovery odnoszą się nie tylko do rozwoju wewnętrznej infrastruktury przesyłowej w Polsce, ale dotyczą w istotny sposób rozwoju sieci do transportu gazu na terenie Unii Europejskiej.

Komisja Europejska przeznaczyła na budowę gazociągu Taczalin-Radakowice-Gałów, a także na modernizację gazociągu Dziwiszów-Taczalin, budowę Tłoczni Gazu Jeleniów II i rozbudowę punktu w Lasowie kwotę 14,4 mln EUR. W sierpniu 2010 r. GAZ-SYSTEM otrzymał już z European Energy Programme for Recovery decyzję o dofinansowaniu w wysokości 10,5 mln EUR dla interkonektora Polska - Czechy, który będzie pierwszym połączeniem gazowym Polski z systemem przesyłowym południowej Europy. Budowa polskiego odcinka tego gazociągu jest już realizowana i zostanie zakończona w 2010 roku. Po wybudowaniu gazociągu po stronie czeskiej i stacji pomiarowo-rozliczeniowej połączenie będzie mogło zostać uruchomione pod koniec 2011 roku. Łączna wartość dofinansowania inwestycji w ramach EEPR, o jaką wystąpił GAZ-SYSTEM S.A. wynosi blisko 75 mln EUR.

GAZ-SYSTEM planuje wybudowanie do 2014 r. ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych. Poza wymienionymi wcześniej gazociągami, na terenie Dolnego Śląska spółka prowadzi także projekty budowy gazociągów: Jeleniów - Dziwiszów oraz Polkowice - Żary. Strategiczne gazociągi powstaną także w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Będą to połączenia: Szczecin-Lwówek, Świnoujście - Szczecin, Szczecin - Gdańsk, Włocławek - Gdynia, Rembelszczyzna - Gustorzyn, Gustorzyn - Odolanów.