Pytania o pomoc dla przedsiębiorców

Chcemy razem ze wspólnikiem rozpocząć produkcje świeczek żelowych. Zgromadziliśmy część funduszy, chcielibyśmy wiedzieć, czy możemy liczyć na środki na rozkręcenie działalności - np. udział w targach? Czy jednym z warunków otrzymania dotacji unijnej jest wzięcie kredytu? Pożyczka bankowa byłaby dla mnie obciążeniem...

Marcin Gancarz*: Może się Pan starać o dofinansowanie z jednego z funduszy PHARE 2000 lub - w przyszłym roku - z PHARE 2001. Niestety, wzięcie kredytu jest jednym z formalnych warunków refundacji części kosztów (25 proc.) w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych. Kredyt jest gwarantem, że ta inwestycja rzeczywiście zostanie zrealizowana. Odsetki od kredytu (koszt jego uzyskania) nie są refundowane z unijnych środków. Dotacja nie wiąże się także z żadnymi preferencyjnymi warunkami spłaty tego kredytu.

Jestem pracownikiem firmy konsultingowej, która chciałaby rozpocząć szkolenia na temat dostosowywania się firm do wymogów UE. Czy do tego potrzebna nam będzie jakaś akredytacja? Gdzie mam rozpocząć starania?

- Jeżeli Pani firma chce świadczyć usługi szkoleniowe opłacane z funduszy PHARE, to musi otrzymać akredytację - jak wszyscy doradcy zainteresowani takimi usługami. Akredytowanych firm szkoleniowych może być nieskończenie wiele, bo limitów nie ma. Po szczegółowe informacje należy się zwrócić do Polskiej Agencji Restrukturyzacji Przedsiębiorczości. W tej chwili trwa akredytacja firm szkoleniowych do trzech programów: "Wstęp do jakości", "Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorczości" oraz "Przygotowanie do działania na rynku europejskim".

* Marcin Gancarz jest ekspertem UKiE