Dotacje spłyną na kanały

Wrocław przez cztery lata walczył o europejskie pieniądze na modernizację kanalizacji i opracowanie nowej strategii zarządzania odpadami komunalnymi. Opłacało się - miasto otrzyma ponad 60 mln zł

Sebastian Leosz: Projekt od samego początku był ambitny - od razu złożyli Państwo trzy wnioski. Jak zareagowały na to instytucje dysponujące unijnymi pieniędzmi?

Jolanta Szczepańska z Wydziału Inwestycyjno-Technicznego Urzędu Miasta we Wrocławiu: Zaakceptowano od razu wszystkie trzy nasze propozycje. Złożyliśmy je w 1998 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przyznaje pieniądze w ramach ISPA. Pierwsze wnioski były krótkie, pytaliśmy, czy mamy szanse dostać pieniądze na rekultywację największego miejskiego wysypiska śmieci na Maślicach, modernizację głównego Zakładu Produkcji Wody na Grobli i budowę nowoczesnej kanalizacji osiedlowej. Potem przesłaliśmy już pełne wnioski zawierające konkretne potrzeby i plany na ich zrealizowanie.

O jaką kwotę prosiliście?

- Maksymalną, jaką można było uzyskać, czyli dofinansowanie 70 proc. ogólnych kosztów projektu. Kwota jest niebagatelna, bo wszystkie prace mają kosztować 120 mln zł. Nie udało się wywalczyć pełnej dotacji, ale dostaniemy dofinansowanie w wysokości 56 i 52 proc. Fundusz połączył też modernizację zakładów wodociągowych i budowę kanalizacji w jeden projekt, dlatego teraz realizujemy nie trzy, lecz dwa projekty.

Jakie prace zamierzacie przeprowadzić?

- Przede wszystkim wyremontujemy lub wybudujemy od nowa kanalizację. Pierwsza powstanie na Stabłowicach. Do 2006 r. przeprowadzimy modernizację w całym mieście. Miasto wybuduje też nowe drogi, na nich powstanie kanalizacja deszczowa, wokół - oświetlenie. Postanowiliśmy pójść za ciosem i przeprowadzić za jednym zamachem także te prace, których Unia nie dotuje. Miasto wyda na nie ogółem 190 mln zł. ISPA wspomoże nas w 30 proc.

A co z wysypiskiem śmieci?

- Wysypisko zostanie zrekultywowane i zagospodarowane do 2005 r. Ale o wiele ważniejsze jest to, że za unijne pieniądze zamierzamy przygotować ogólny plan gospodarowania odpadami komunalnymi. Kiedy będzie on gotowy, poprosimy Unię o kolejne pieniądze na jego realizację.