Eurostat: gdzie jest najwięcej zatrudnionych w branży hi-tech

Największy odsetek osób zatrudnionych przy produkcji z branży hi-tech z całej Unii Europejskiej mają Niemcy - podaje europejskie biuro statystyczne Eurostat.

Europa hi-tech

Największy odsetek osób zatrudnionych przy produkcji z branży hi-tech z całej Unii Europejskiej mają Niemcy - podaje europejskie biuro statystyczne Eurostat

Z danych Eurostatu za lata 1996-2001 wynika, że produkcja hi-tech oraz usługi związane z wysokimi technologiami i wiedzą (usługi telekomunikacyjne, komputerowe, badania, transport wodny i powietrzny, usługi finansowe, edukacja itd.) rozwijały się znacznie szybciej niż zwykła produkcja i zwykłe usługi. O ile produkcja tradycyjna rosła w tempie 0,5 proc. rocznie, o tyle produkcja z branży hi-tech - w tempie dwukrotnie wyższym. Z kolei usługi związane z wiedzą i nowoczesnymi technologiami rosły w Unii Europejskiej w tempie średnio 3 proc. rocznie (tradycyjne usługi - w tempie 2,1 proc.).

Niemcy mogą się poszczycić największym odsetkiem osób zatrudnionych w produkcji dla branży hi-tech - w tym sektorze pracuje aż 11,2 proc. czynnych zawodowo Niemców. Z kolei w zaawansowanych usługach przodują Szwecja (45,7 proc.), Dania (42,7 proc.), Wielka Brytania (40,3 proc.) i Holandia (40 proc.).