"DGP": Budżet nie dopłaci do niani dla starszego dziecka

Resort pracy potwierdza stanowisko ZUS wskazujące, ze dofinansowanie do opiekunki starszego dziecka nie przysługuje rodzicowi, który przebywa na urlopie macierzyńskim po urodzeniu drugiego potomka. O sprawie pisze "Dziennik Gazeta Prawna"

ZUS odmawia opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne niani w takiej sytuacji, tłumacząc, że gdy rodzic pobiera zasiłek macierzyński z tytułu narodzin kolejnego dziecka, to w tym samym czasie sprawuje opiekę nad pierwszym potomkiem. Opiekunka może wprawdzie dalej zajmować się starszym, ale wówczas osoba, która podpisała z nią umowę uaktywniającą, będzie musiała finansować jej składki bez pomocy budżetu.

Taka interpretacje przepisów przedstawia tez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Rzecznik resortu Janusz Sejmej tłumaczy, że trudno sobie wyobrazić, ze rodzic na urlopie opiekuje się nowo narodzonym dzieckiem i nie zajmuje się jednocześnie pozostałymi dziećmi znajdującymi się pod jego piecza. Dodaje tez, ze nie można uznać, ze osoba na urlopie macierzyńskim jest aktywna zawodowo, czyli wykonuje zatrudnienie.

Eksperci zwracają jednak uwagę, ze żaden z przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nie zawiera takiego warunku wykluczającego uzyskanie dofinansowania przez rodzica.