Wystąpienia kardynała Józefa Glempa podczas uroczystości podniesienia flagi UE w Warszawie

Rodacy! Przyjaciele!

Wiele razy w ciągu dziejów, państwa i ludy europejskie podejmowały dzieło zbliżania się i jednoczenia. Nie zawsze się udawało, na przeszkodzie stawały najczęściej przeszkody moralne. Dzisiaj narody Europy podejmują największe w historii dzieło; najśmielsze i najodważniejsze. Jestem tym, który powinien i chce przedstawiać życie zasad i ducha Bożego. I dlatego chcę zapewnić, że ze strony Kościoła tym wielkim wysiłkom umysłów i woli będzie towarzyszyła modlitwa, która będzie pokojem serc. Dziękuję.