Nowości finansowe

Fundusz kupisz przez pocztę

Fundusz Secus I, inwestujący w spółki niepubliczne, wprowadza od 7 maja możliwość listownego złożenia zapisów na certyfikaty serii B. Wystarczy wypełnić i wysłać pocztą zamieszczony na internetowej stronie funduszu formularz i wpłacić pieniądze na wskazane konto. Cena certyfikatów to 1000 zł. Subskrypcja potrwa do 21 maja.

dko

Lokata Top Dywidenda w BPH

Bank BPH do 11 maja prowadzi subskrypcję bankowych papierów wartościowych pod nazwą Lokata Top Dywidenda. Okres trwania inwestycji wynosi maksymalnie dwa lata, trzeba wpłacić co najmniej 5 tys. zł lub 5 tys. dol. Zysk będzie zależał od różnicy zmian wartości dwóch europejskich indeksów akcji - DJ EuroSTOXX Select Dividend 30 i DJ EuroSTOXX 50. Bank zapewnia gwarancję ochrony kapitału.

dko

SuperDuet bez prowizji

Bank Millennium w ramach promocji zniósł prowizję manipulacyjną pobieraną przy zakupie funduszy inwestycyjnych w ramach oferty SuperDuet. Część pieniędzy klienta (25 lub 50 proc.) lokowana jest w trzymiesięczny depozyt z oprocentowaniem do 10 proc., a pozostały kapitał inwestowany jest w jeden z trzech funduszy Millennium. Minimalna wpłata - 2 tys. zł.

dko

Investors TFI idzie na Bałkany

Investors TFI uruchomiło fundusz inwestujący w nowych krajach UE: Rumunii oraz Bułgarii. Zyski z inwestycji zależeć będą od rozwoju spółek w tych krajach. Zapisy na certyfikaty inwestycyjne, każdy o wartości 1 tys. zł, przyjmowane są 14-21 maja i będzie można nabyć je w biurach maklerskich BGŻ.

dko

KBC ma nowy fundusz nieruchomości

KBC TFI wprowadza na rynek sześcioletni fundusz inwestycyjny z ochroną kapitału - KBC Index Nieruchomości II. Pieniądze klientów zainwestowane zostaną w instrumenty finansowe, których zysk zależeć będzie od europejskiego indeksu EPRA skupiającego ponad 100 spółek działających w europejskim sektorze nieruchomości. Sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych rozpocznie się w maju.

dko

AIG Bank podwyższa odsetki od lokat

AIG Bank oferuje nowe oprocentowanie lokat terminowych: 4,00-5,20 proc. w zależności od wysokości wkładu. Najwyższe oprocentowanie dotyczy np. lokaty w wysokości 60 tys. zł założonej na 36 miesięcy. Minimalna kwota depozytu - 5 tys. zł.

dko

Ubezpieczenie medyczne w Amplico Life

Amplico Life wprowadziło Ubezpieczeniowy Pakiet Medyczny "EkstraMed". Jest to polisa z terminowym ubezpieczeniem na życie zawierana na okres 10 lat (maksymalnie do 64. roku życia ubezpieczonego). Amplico Life w zamian za opłacenie składki opłaca pakiet świadczeń szpitalnych (m.in. pobyt w szpitalu, rekonwalescencja), operacyjnych (operacje i znieczulenia) oraz dodatkowych (badania diagnostyczne). Polisa oferowana jest w trzech wariantach (srebrnym, platynowym i złotym) różniących się sumami ubezpieczenia.

dko

Toyota plus karta

Osoby, które zdecydują się na finansowanie zakupu Toyoty Auris kredytem samochodowym w Toyota Bank, otrzymają kartę kredytową. Przy aktywacji karty każdy klient otrzyma 200 zł w prezencie.

mać

Z kartą ING bankomaty za darmo

ING Bank Śląski zwolnił posiadaczy "Pomarańczowej" karty kredytowej Visa z prowizji od wypłat gotówki w bankomatach. Zwolnienie dotyczy wszystkich bankomatów krajowych i zagranicznych (nie tylko ING) od 7 maja do 30 września. Dodatkowo ING obniżył limity transakcji bezgotówkowych, które trzeba wykonać, by być zwolnionym z opłaty za wydanie karty, oraz przedłużył promocję, dzięki której każdy nowy posiadacz kart kredytowych ING może dostać w prezencie 50 zł.

mać

Nowe fundusze ING i Skarbca

ING TFI wzbogaciło swoją ofertę o kolejny fundusz w ramach ING Parasol - Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus. Skarbiec TFI otrzymało zaś zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie funduszu Skarbiec Sektora Nieruchomości.