Banki zaczną nam szyć konta na miarę

Maciej Samcik: W jakim kierunku podążają banki, konstruując nowe pakiety usług związanych z kontami osobistymi? Czy trend polegający na obniżaniu prowizji za korzystanie z konta tylko po to, by przyciągnąć klienta i zaoferować mu np. kredyt, czy lokatę, jeszcze się pogłębi?

Michał Kałużny: W ostatnich latach rynek usług bankowych zrewolucjonizowało upowszechnienie dostępu do usług online, przez internet. Gdyby przy obecnej liczbie realizowanych przez banki zleceń klienci nie mieli do dyspozycji bankowości internetowej, centra obsługi w bankach musiałby liczyć setki osób zajmujących się tylko realizacją przelewów.

Kolejnym etapem rozwoju podstawowych usług bankowych opartych o ROR-y będzie rozbudowa systemów CRM (Customer Relationship Management), które na podstawie historii rachunków pozwolą na tworzenie ciekawych, pakietowych rozwiązań usług i produktów bankowych opartych na preferencjach konkretnych grup klientów.

A więc banki zaczną nam proponować konta i pakiety usług szyte na miarę?

- Możliwe będzie tworzenie zindywidualizowanych pakietów usług bankowych, opartych na historii transakcji danego klienta i budowanych na zasadzie programów lojalnościowych. Tego typu pakiety pozwolą na automatyczne tworzenie indywidualnych ofert cenowych dla konkretnych grup użytkowników. W praktyce oznaczać to będzie, że na podstawie historii współpracy klienta z bankiem wybrane opłaty lub prowizje będą mogły być automatycznie obniżane lub znoszone.

Możliwe będzie pakietowe ujęcie stawek dla lokat i kredytów. Przykładowo klient często korzystający z opcji przelewów zagranicznych i deklarujący konkretną, minimalną liczbę tego typu transakcji, będzie mógł liczyć na automatyczne zmniejszenie lub zniesienie opłat za przelewy. Jego pakiet cenowy będzie mógł także obejmować podwyższone oprocentowanie konkretnych typów lokat, automatyczne obniżenie stawek oprocentowania lub prowizji dla konkretnych rozwiązań kredytowych itp.

Banki będą też dążyć do tworzenia całkowicie indywidualnych możliwości konfiguracji paneli zarządzania systemem, które będą odzwierciedlały potrzeby konkretnego użytkownika. Konfiguracja panelu umożliwi między innymi indywidualne rozmieszczenie poszczególnych zakładek (np. według typów transakcji) czy tworzenie własnego layoutu strony.

Na co powinniśmy zwracać uwagę, wybierając rachunek dla siebie?

- Przeciętny, średnio zamożny klient, który chce znaleźć dobre rozwiązanie, w większości korzysta ze zdalnego dostępu do rachunku i sporadycznie kontaktuje się z bankiem poprzez placówkę. Warto więc szukać w miarę niedrogiego konta z prostym, najlepiej bezpłatnym dostępem przez internet i telefon.

Warto też spojrzeć na koszty realizacji poszczególnych transakcji, oprocentowanie rachunku podstawowego i dostępność dodatkowego, wysoko oprocentowanego rachunku oszczędnościowego. I szukać konta z kartą, która umożliwia bezprowizyjną wypłatę gotówki w wielu bankomatach w Polsce, ale także na świecie. Przy wyjazdach zagranicznych przydać się może także opcja ubezpieczenia dodawana w niektórych bankach bezpłatnie do kont, ale częściej do kart, jak to ma miejsce w przypadku kart kredytowych.

Ubezpieczenie powinno obejmować ochronę w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie podróży, ubezpieczenie kosztów leczenia nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków w trakcie pobytu za granicą, ubezpieczenie bagażu podróżnego, opóźnienia lotu. Ciekawym rozwiązaniem, którego warto szukać w ofertach pakietowych, są ubezpieczenia assistance wraz z pomocą medyczną czy prawną.