Zaciągnąłeś kredyt - spłacisz go w euro

Nie zmienią się warunki twojej umowy ani oprocentowanie kredytu.

Zaciągnąłeś kredyt - spłacisz go w euro

Nie zmienią się warunki twojej umowy ani oprocentowanie kredytu.

Po 1 stycznia 2002 r. będziesz musiał spłacić go w euro lub w innej walucie wymienialnej. Nie będziesz mógł natomiast spłacać ani kapitału, ani odsetek kredytu w jednej z wycofywanych walut, jeśli nawet była to pierwotna waluta, w jakiej zaciągnąłeś kredyt (lub inne zobowiązanie).

Dominika Pszczółkowska, Jacek Iskra