Euro herbu Grimaldi

Oficjalnie monety euro będą miały 12 różnych awersów - tyle, ile jest obecnie państw strefy euro. Mało kto jednak pamięta, że euro będzie istnieć w jeszcze dwóch ?regionalnych? mutacjach: watykańskiej i monakijskiej.

Euro herbu Grimaldi

Oficjalnie monety euro będą miały 12 różnych awersów - tyle, ile jest obecnie państw strefy euro. Mało kto jednak pamięta, że euro będzie istnieć w jeszcze dwóch "regionalnych" mutacjach: watykańskiej i monakijskiej.

Księstwo Monaco, podmiot zależny od rządu w Paryżu, otrzymał od władz francuskich pozwolenia na wybicie 4 milionów monet - jedną pięćsetną tego, co wybiją mennice francuskie. Na rewersie monakijskich centów widnieć będzie herb rodziny Grimaldich, z której pochodzi książę Reinier III i książę-następca Albert. Ich wizerunki przyozdobią monetę 1 euro; na rewersie 2 euro będzie tylko sam suweren, Reinier III.

nik