Przyspieszyć prywatyzację na Białorusi

Białoruski premier domaga się od poszczególnych ministrów przyspieszenia procesów prywatyzacji i otwarcia się na zagranicznych inwestorów - informuje agencja Interfax. Białorusini planują w ciągu 3 lat sprywatyzować 519 firm. Kupnem akcji białoruskich przedsiębiorstw zainteresowani są między innymi Polacy.

Tylko w 2008 roku Białoruś przygotowała do prywatyzacji 176 przedsiębiorstw. 107 zostało przekształconych w spółki akcyjne. Akcje tylko dwóch trafiły na rynek, w pozostałych trwa restrukturyzacja. W bieżącym roku do prywatyzacji zostanie przygotowanych kolejnych 213 zakładów, w których obecnie trwa inwentaryzacja majątku.

Zdaniem premiera Siergieja Sidorskiego Białoruś musi przygotować lepszą niż do tej pory akcję informacyjną - tak aby oferty sprzedaży trafiły do jak największej liczby zagranicznych inwestorów. Udziałem w prywatyzacji białoruskich firm zainteresowani są głównie inwestorzy z Rosji i Polski.

Od kilku miesięcy trwają konsultacje między Mińskiem a Warszawą o umożliwieniu wejścia na białoruski rynek polskim spółkom ubezpieczeniowym i bankom.