Rostowski: Gospodarka mniej odczuje kryzys niż budżet

Dopiero w połowie roku zapadnie decyzja czy konieczne będzie przygotowanie częściowej nowelizacji budżetu na 2009 r., wynika z czwartkowej wypowiedzi ministra finansów, Jacka Rostowskiego. Szef resortu finansów poinformował, że dochody po dwóch miesiącach roku wyniosły 15,3 proc. planu rocznego, a wydatki zrealizowano w 18,5- proc.

"Prawdopodobnie tegoroczny budżet będzie jednym z najtrudniejszych w ostatnim czasie. Wiele wskazuje na to, że polska gospodarka mniej odczuje skutki globalnego kryzysu aniżeli budżet państwa. Tak jest dlatego, że budżet przejmuje na swoje barki część spowolnienia gospodarczego ze względu na zasadę solidaryzmu społecznego" - - powiedział podczas sejmowej debaty na temat sytuacji budżetu Rostowski.

Minister zapewnił, że rząd jest zdeterminowany chronić budżet przed skutkami globalnego kryzysu gospodarczego, ma bowiem świadomość jak ważne jest prowadzenie stabilnej i przewidywalnej polityki fiskalnej w każdej sytuacji, a zwłaszcza teraz, gdy rynki finansowe z przerażeniem sumują zgłaszane przez niektóre rządy plany nowych pożyczek.

"Nie zawahamy się też, jeśli się okaże że niezbędna będzie nowelizacja tegorocznego budżetu. (...) Jednak na pytanie czy konieczne będzie ograniczenie wydatków budżetowych odpowiedzieć będzie można w połowie roku. Wówczas wygenerowane oszczędności stanowić będą podstawę do przygotowania częściowe nowelizacji budżetowej, jeśli taka potrzebna będzie" - powiedział podczas sejmowej debaty na temat sytuacji budżetu Rostowski.

Dodał, że według wstępnych szacunków dochody budżetu państwa w pierwszych dwóch miesiącach roku osiągną poziom 46,5 mld zł tj. 15,3 proc. kwoty zapisane w ustawie budżetowej na 2009 r. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody były wyższe o 3,2 mld zł tj. o 7,3 proc.

Minister poinformował także, że dochody podatkowe w okresie styczeń-luty wyniosły 39,3 mld zł tj. 15,5 proc. kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej. Dynamika dochodów w tym okresie wyniosła 2,2 proc. r/r, a najwyższy wzrost dochodów zanotowano w podatku dochodowym - o 20,2 proc. wobec prognozy budżetowej oraz o 14,0 proc. r/r.

"W okresie styczeń-luty 2009 r. wydatki budżetu państwa wyniosły 52,0 mld zł, podczas, gdy w analogicznym okresie 2008 r. wydatki wyniosły 43,4 mld zł tj. o 20,0 proc. mniej. Zaawansowanie środków przekazanych na wydatki budżetu państwa w tym okresie w stosunku do planu na 2009 r. na poszczególnych dysponentów jest bardzo zróżnicowane - od 4,0 proc. w części administracji publicznej do 65,0 proc. w części Państwowa Agencja Atomistyki, przy średnim zaawansowaniu w wysokości 18,5 proc." - wyliczył minister finansów.

Wcześniej Jacek Rostowski powiedział dziennikarzom w kuluarach Sejmu, że deficyt budżetu państwa po dwóch miesiącach roku wyniósł 5,5 mld zł.

Budżet na 2009 rok zakłada wzrost PKB na poziomie 3,7 proc., a deficyt budżetu państwa ma wynieść prawie 18,2 mld zł. Po styczniu w budżecie odnotowano 2,91 mld zł nadwyżki.