BIEC - bezrobocie będzie wzrastać

Analitycy Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych prognozują, że bezrobocie w naszym kraju będzie nadal wzrastać.

Wskaźnik rynku pracy - informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia - wzrasta coraz szybciej. Oznacza to nasilenie w najbliższej przyszłości negatywnych tendencji na rynku pracy. Analitycy BIEC dodają, że dynamiczny wzrost wskaźnika jest również przejawem tego, że złe informacje napływają niemal ze wszystkich obszarów związanych z rynkiem pracy.

W lutym bezrobocie wzrosło do 10,9 procent z 10,5 w styczniu.

Analitycy biura dodają, że luty to najtrudniejszy dla rynku pracy miesiąc w roku - skala sezonowych zwolnień jest w tym czasie największa.

Wraz z redukcją zatrudnienia przedsiębiorcy zgłaszają mniejsze zapotrzebowanie na nowych pracowników. Liczba ofert składanych do urzędów pracy, jak i ogłoszeń komercyjnych nieustannie się zmniejsza. Dodatkowo coraz mniej bezrobotnych znajduje zatrudnienie. Natomiast szybko wzrasta liczba zwalnianych osób.