Negatywny wpływ kryzysu na duże firmy

Ponad trzy czwarte dużych firm uważa, że kryzys wpłynie negatywnie na ich działalność - wynika z najnowszego badania PKPP Lewiatan i firmy Deloitte.

Ponad 1/3 firm zakłada, że będzie musiała ograniczyć produkcję i sprzedaż w Polsce, a co piąta na rynkach zagranicznych. Bardzo duża niepewność dotyczy planów zatrudnienia, bo prawie 28 procent dużych przedsiębiorstw już podjęło decyzję o zwolnieniach, a dalsze 27 procent jest gotowe na taki krok, jeżeli sytuacj będzie rozwijała się źle.

Autorzy badania podkreślają jednak, że pełna diagnoza stanu dużych firm nie skłania do pesymizmu. Firmy umiejętnie identyfikują ryzyka i już podjęły wiele działań pomagających przetrwać kryzys. Wiele z nich upatruje nawet w kryzysie szansy na wzmocnienie pozycji na rynku. 25 procent nie przewiduje, by kryzys wpłynął negatywnie na ich działalność, a 60 procent dużych przedsiębiorstw planuje inwestycje w latach 2009 - 2010.

W Polsce działa 3400 dużych firm. Zatrudniają one ponad 40 procent pracujących w całym sektorze przedsiębiorstw i wytwarzają ponad 1/3 PKB.