Litwa skoryguje budżet

Litewski Sejm skorygował tegoroczny budżet. Od początku roku dochody budżetu były niższe od zakładanych o jedną piątą. Cięcia budżetowe najboleśniej odczują urzędnicy państwowi, dla których wypłaty zostały zmniejszone średnio o 10 procent.

Rząd nie zmniejszył na razie wynagrodzeń nauczycieli i lekarzy. Bez zmian pozostaje też wysokość emerytur i zasiłków socjalnych.

Opozycja twierdzi, że skorygowany budżet jeszcze bardziej przyczyni się do zmniejszenia konsumpcji na Litwie, co pogłębi kryzys gospodarczy. Od początku roku na Litwie zniesiono ulgi podatkowe na leki, mięso, ryby i owoce. Zwiększono akcyzę na alkohol i tytoń, ale nie zwiększyło to wpływów budżetowych. Wręcz przeciwnie, zwiększył się przemyt alkoholu.

Minister spraw socjalnych i pracy Rimantas Dagis powiedział, że gdyby przez ostatnie 3 lata dokonywano większych oszczędności w budżecie, Litwa, podobnie jak Polska, mogłaby się ubiegać o kredyty w Międzynarodowym Funduszu Walutowym na preferencyjnych warunkach.