Analitycy DI BRE: Obniżamy naszą wycenę dla akcji BZ WBK

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku i obniżyli cenę docelową akcji Banku Zachodniego WBK do 102,0 zł ze 104,10 zł wcześniej i

podtrzymali rekomendację "akumuluj", wynika z raportu odtajnionego w poniedziałek.

W dniu wydania rekomendacji akcja spółki kosztowała 90,8 zł, zaś we wtorek ok. godz. 9:25 kurs akcji wyniósł 86,90 zł po wzroście o 0,35%.

"Ekspozycja BZ WBK na segment obrotu nieruchomościami będzie barierą dla realizowania poprawy wyników netto w ciągu kolejnych dwóch lat. Oczekujemy wyższych kosztów ryzyka kredytowego w przyszłym roku, przy osiągnięciu niskiego pułapu wycen nieruchomości oraz ze względu na profil portfela kredytów na obrót nieruchomości banku. Uważamy, że w tym roku największe zagrożenie będą stanowiły rezerwy na poczet nieruchomości mieszkaniowych i gruntów, do których w przyszłym roku powinny dołączyć również powierzchnie komercyjne. [...] Obniżamy naszą wycenę dla BZ WBK o 2% w relacji do poprzedniej wyznaczając ją na poziomie 102 PLN/akcję i zalecamy akumulowanie walorów" - czytamy w raporcie.