Spółka PKN Orlen otrzymała drugą łotewską licencję wydobywczą

Wspólne przedsięwzięcie PKN Orlen oraz Kuwait Energy Company, spółka SIA Balin Energy, otrzymała drugą koncesję poszukiwawczo-wydobywczą na działalność w łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, poinformował PKN Orlen w komunikacie w środę.

"Przyznane pozwolenie dotyczy terenu ok. 80 km na zachód od Liepaya, w bezpośrednim sąsiedztwie posiadanej już przez SIA Balin Energy koncesji poszukiwawczo - wydobywczej nr 1 uzyskanej w 2008 roku" - czytamy w komunikacie.

Wygrana w przetargu ma bardzo istotne znaczenie dla przyszłych operacji, które partnerzy planują wykonać w regionie Morza Bałtyckiego. Pozyskana licencja przybliża PKN Orlen do realizacji pierwszego wydobycia ropy naftowej ze złóż morskich, podano także.

"Szczególnie ważne w tym projekcie jest położenie geograficzne złóż, które pozwolą na bezpośrednie zaopatrywanie naszych rafinerii w Polsce i Litwie. Pozyskanie kolejnej koncesji pokazuje, że z rozwagą ale konsekwentnie zmierzamy do poszerzania zakresu możliwości i kompetencji w obszarze poszukiwań i wydobycia" - poinformował prezes PKN Orlen Jacek Krawiec, cytowany w komunikacie.

Spółka SIA Balin Energy jest wspólnym przedsięwzięciem PKN Orlen oraz Kuwait Energy Company, w której partnerzy posiadają po 50% udziałów. Ze strony PKN Orlen projekt jest realizowany przez spółkę zależną Orlen International Exploration & Production Company bv. Natomiast ze strony Kuwait Energy przez spółkę KEC Netherlans Cooperative.

PKN Orlen miał 1.094,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2009 roku wobec 626,27 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 14.701,86 mln zł wobec 17.938,43 mln zł rok wcześniej.