Nowy PIT mieszkaniowy

Fiskus przygotował dla podatników zupełnie nowy formularz - PIT-2K. Ten łatwy do wypełnienia druk zawiera pytania, które dla niektórych mogą być dosyć kłopotliwe.

Nowy PIT mieszkaniowy

Fiskus przygotował dla podatników zupełnie nowy formularz - PIT-2K. Ten łatwy do wypełnienia druk zawiera pytania, które dla niektórych mogą być dosyć kłopotliwe.

Z początkiem 2002 r. odliczaną od podatku ulgę budowlaną zastąpiła odliczana od dochodu ulga na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych. Jednym z warunków skorzystania z nowej ulgi jest - oczywiście obok zaciągnięcia kredytu - dołączenie do rocznego zeznania podatkowego "oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych". Wzór tego oświadczenia określił niedawno minister finansów (Dziennik Ustaw nr 4, poz. 40). Nowy formularz zyskał nazwę PIT-2K.

Jego wypełnienie nie powinno sprawić podatnikom większych trudności. Czeka na nich zaledwie 35 rubryk, wszystkie zmieściły się na jednej stronie formularza PIT-2K. Na drugiej jest krótkie objaśnienie, które ma ułatwić podatnikom "pokonanie" druku.

Jakie dane trzeba podać w nowym formularzu? Obok danych personalnych (w tym numeru identyfikacji podatkowej, czyli NIP) podatnik (bądź podatnicy, jeśli PIT-2K wypełniają małżonkowie) musi także podać informacje dotyczące kredytu (tego, od którego odsetki zamierza sobie odliczać), który zaciągnął na swoją inwestycję budowlano-mieszkaniową. Musi więc określić, w którym roku otrzymał kredyt i jaka była jego wysokość. Trzeba także podać rok, w którym inwestycja budowlano-mieszkaniowa została rozpoczęta, a także rok jej zakończenia (jest to jeden z warunków korzystania z nowej ulgi).

Zgodnie z objaśnieniem do formularza zakończenie inwestycji powinno być potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy.

To nie wszystko. W PIT-2K trzeba jeszcze sprecyzować, z jaką inwestycją budowlano-mieszkaniową mamy do czynienia, czyli czy jest to:

  • budowa budynku mieszkalnego,

wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej,

zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy lub firmy, która ów budynek wybudowała,

nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne czy też przebudowa (przystosowanie) budynku albo jego części na cele mieszkalne.

Na koniec zostają najmniej przyjemne pytania - o stronę finansową inwestycji. Musimy więc zdradzić fiskusowi, ile łącznie wydaliśmy np. na budowę domu czy zakup mieszkania. Trzeba przy tym określić, jaką kwotę w owej łącznej kwocie stanowiły wydatki udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez firmy niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku. I tyle.

PIT-2K należy dołączyć do rocznego zeznania podatkowego składanego za rok, w którym po raz pierwszy odliczamy wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego.

Piotr Skwirowski