Stabilizacja na rynku walutowym

W czasie wczorajszej sesji mogliśmy obserwować kontynuację umocnienia złotego, dynamika aprecjacji polskiej waluty nie była jednak zbyt silna. Kursy EUR/PLN oraz USD/PLN osiągnęły swoje dzienne minima na poziomach odpowiednio: 4,1730 i 2,8300. Dzisiejsze notowania rozpoczynają się przy nieco wyższych kursach, zmienność jednak pozostaje niewielka. Po silnej aprecjacji, ustabilizowały się również notowaniach forinta. Na wartości traci natomiast korona czeska - kurs EUR/CZK pokonał wczoraj poziom 25,60 i na początku dzisiejszej sesji oscylował poniżej 25,65 CZK za EUR. Z istotnych publikacji z regionu można jedynie wspomnieć o bilansie handlowym Czech, którego saldo zostało opublikowane dziś o godz. 9.00. Dane okazały się lepsze od oczekiwań, przewidujących nadwyżkę na rachunku handlowym wysokości 7,1 mld CZK - sierpniowe saldo wyniosło bowiem +10,6 mld CZK. Publikacja ta przyczyniła się do lekkiego wyhamowania wspomnianej deprecjacji czeskiej waluty.

W dalszej części dnia nastroje w regionie, w tym również na rynku złotego powinny pozostawać pod wpływem wydarzeń na globalnym rynku walutowym. Te jednak, biorąc pod uwagę wczorajsze zachowanie inwestorów, są trudne do przewidzenia. Reakcja rynku walutowego na wczorajszą zwyżkę indeksów giełdowych oraz wzrost cen surowców była bowiem bardzo umiarkowana. Notowania eurodolara zatrzymały się na poziomie 1,4750, co z kolei ograniczało umocnienie złotego względem głównych walut.

Jeśli podobna sytuacja utrzyma się również w czasie dzisiejszej sesji, polska waluta może podlegać konsolidacji wokół poziomów: 4,2000 w przypadku EUR/PLN oraz 2,8500 w przypadku USD/PLN. Możliwe jednak, iż rynek walutowy zareaguje z opóźnieniem na wczorajszą poprawę nastrojów - eurodolar miałby wtedy szansę na ponowny wzrost w okolice wrześniowych szczytów, a to przełożyłoby się zapewne na zniżkę notowań EUR/PLN do wsparcia 4,1500.

Kluczowym wydarzeniem wczorajszej sesji na światowych rynkach był wzrost cen złota do najwyższego poziomu w historii. Za uncję kruszcu płacono ponad 1040 USD. Dzisiaj wartość złota kształtuje się w pobliżu tej wartości. Warto zauważyć, że w ślad za cenami kruszcu nie podążyły wczoraj notowania EUR/USD. Kurs tej pary walutowej konsolidował się w przedziale 1,4700-1,4760. Dzisiaj przed godziną 9.00 za euro płacono ok. 1,4715 USD. Takie zachowanie kursu tej pary walutowej może być przystankiem przed dalszą zwyżką. EUR/USD wciąż ma szanse na wzrost w kierunku wrześniowych szczytów usytuowanych w pobliżu 1,4840.

Z publikowanych dzisiaj danych makroekonomicznych wpływ na notowania eurodolara może mieć odczyt dynamiki zamówień w przemyśle z Niemiec, który poznamy o godz. 12.00. Godzinę wcześniej zostaną zaprezentowane finalne szacunki dynamiki PKB strefy euro w II kwartale. Szacunki te nie powinny jednak znacząco różnić się od wcześniejszego odczytu, dlatego też prawdopodobnie ich publikacja nie wywoła większej reakcji kursu EUR/USD.

Uwaga inwestorów skupiać się będzie również na pierwszych wynikach za III kw. z amerykańskich spółek, jakie napłyną dzisiaj na rynek. Sezon publikacji raportów kwartalnych tradycyjnie już rozpocznie koncern aluminiowy Alcoa. Podmiot ten swe wyniki przedstawi po sesji amerykańskiej, w związku z czym będą one miały wpływ na rynkową sytuacją dopiero w trakcie notowań w Azji. Jeśli przyniosą pozytywne zaskoczenie, na giełdach będziemy prawdopodobnie obserwować wzrosty, w ślad za którymi powinien podążyć kurs EUR/USD.