Bioton i Dokuczajew sprzedają Bioton Wostok

Spółka biotechnologiczna Bioton i jej spółka zależna Bioton Trade oraz Siergiej W. Dokuczajew podpisali umowę z Sanofi-Aventis Europe i jej jednostką zależną umowę, przewidującą sprzedaż na rzecz spółki celowej Sanofi-Aventis Investments BV akcji rosyjskiej spółki ZAO Bioton Wostok (38% - Bioton i 36% - Dokuczajew), podał Bioton w komunikacie giełdowym w piątek. W wyniku tej transakcji Bioton i Bioton Trade otrzymają łącznie 28 mln euro.

"Przedmiotem umowy jest sprzedaż: (i) udziału Bioton, za pośrednictwem spółki celowej Sanofi-Aventis Investments BV, do której zostanie wniesiony udział Bioton oraz (ii) zobowiązań Bioton Wostok w stosunku do spółki i Bioton Trade Sp. z o.o." - głosi komunikat.

"Wartość umowy wynosi 28 mln euro. Dodatkowo spółka oczekuje wpływów z tytułu rozliczenia kapitału obrotowego Bioton Wostok w związku z zamknięciem transakcji na poziomie 1,5-2,5 mln USD" - czytamy dalej.

Umowa zawarta została zawarta pod warunkami zawieszającymi związanymi z uzyskaniem odpowiednich zgód Urzędu Antymonopolowego Federacji Rosyjskiej, podano także.

W komunikacie prasowym Bioton podkreśla, że sprzedaż udziałów w rosyjskiej fabryce jest elementem programu restrukturyzacji spółki. "Pozwoli na uwolnienie środków finansowych, które przeznaczone będą na zwiększenie mocy produkcyjnych insuliny w Macierzyszu oraz dalszą redukcję zadłużenia spółki do poziomu deklarowanego rynkom finansowym oraz akcjonariuszom" - napisano w komunikacie.

Spółka podkreśla, że sprzedaż insuliny ludzkiej Gensulin na rynku rosyjskim, a także w pozostałych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw będzie teraz realizowana "poprzez bliską współpracę z wiodącym na tych rynkach koncernem farmaceutycznym posiadającym rozbudowane struktury sprzedaży i dystrybucji produktów".

"Prowadzone są w tym zakresie zaawansowane rozmowy z potencjalnym partnerem, które mają doprowadzić do zawarcia dla rynków Rosji i pozostałych krajów WNP, a także rynków Azji i Pacyfiku analogicznych umów dystrybucji i sprzedaży insulin Biotonu, jak ta, która została przez spółkę zawarta dla rynku chińskiego" - poinformował Bioton.

Do czasu zawarcia tych umów Bioton będzie w Rosji sprzedawał produkty w oparciu o zbudowane i dobrze działające relacje z lokalnymi dystrybutorami.

Spółka Bioton miała 4,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2009 roku wobec 39,55 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 62,76 mln zł wobec 123,13 mln zł rok wcześniej.