TVN przedstawił szacunkowe wyniki za III kwartał

Grupa medialna TVN szacuje, że jej skonsolidowane przychody wyniosły 428 mln zł w III kwartale, a po 9 miesiącach tego roku sięgnęły 1,44 mld zł, podała spółka w komunikacie.

TVN opublikuje wyniki finansowe za III kw. 3 listopada.

"Przedstawione szacunki potwierdzają odporność przychodów Grupy TVN. Dobry wynik na poziomie przychodów został osiągnięty dzięki rosnącym przychodom pozareklamowym. Wcześniej ogłoszony program kontroli kosztów jest kontynuowany" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody Grupy TVN z wyłączeniem wpływu konsolidacji "n" wyniosły 334 mln zł w III kw., a po trzech kwartałach 1,23 mld zł.

Na koniec września platforma "n" miała 730 tys, aktywnych subskrybentów, w tym 159 tys. stanowili aktywni subskrybenci TNK (pre-paid).

W I połowie 2009 roku grupa TVN miała 119,92 mln zł zysku wobec 271,03 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1015,13 mln zł wobec 951,19 mln zł. W ujęciu jednostkowym w tym okresie spółka miała 123,74 mln zł zysku netto wobec 249,16 mln zł zysku rok wcześniej.