Vistula Group miała 8,62 mln zł zysku netto

Spółka odzieżowa Vistula miała 8,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 13,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 15,56 mln zł wobec 5,74 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 84,21 mln zł wobec 133,72 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 9,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 13,56 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 304,16 mln zł wobec 340,46 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka miała 24,02 mln zł zysku netto wobec 16,86 mln zł straty rok wcześniej.