Bank Handlowy miał 285,30 mln zł zysku netto

Bank Handlowy miał 285,30 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 215,72 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik odsetkowy grupy wyniósł 376,33 mln zł wobec 335,01 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 149,74 mln zł wobec 150,14 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jest to wynik lepszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 228,8 mln zł zysku. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 192,5-243,3 mln zł.

Analitycy spodziewali się, że wynik odsetkowy wyniósł 335,0-380,3 mln zł zysku przy konsensusie na poziomie 372,2 mln zł. Według nich, wynik z tytułu opłat i prowizji mógł sięgnąć 131,5-144,0 mln zł, przy konsensusie na poziomie 139,0 mln zł.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku bank miał 402,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 565,89 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2009 roku bank miał 414,19 mln zł zysku netto wobec 603,16 mln zł zysku rok wcześniej.