BRE Bank miał 72,49 mln zł zysku netto, spadek o ponad 63 proc.

BRE Bank miał 72,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 198,46 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik odsetkowy grupy wyniósł 412,05 mln zł wobec 364,85 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 162,76 mln zł wobec 135,03 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jest to wynik nieco gorszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 81,6 mln zł zysku. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 56-109 mln zł.

Analitycy spodziewali się, że wynik odsetkowy wyniósł 402-436 mln zł zysku przy konsensusie na poziomie 416,7 mln zł. Według nich, wynik z tytułu opłat i prowizji mógł sięgnąć 154,0-206,2 mln zł, przy konsensusie na poziomie 168,6 mln zł.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku bank miał 88,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 822,27 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2009 roku bank miał 50,17 mln zł zysku netto wobec 840,15 mln zł zysku rok wcześniej.