Grupa Lotos miała 579,36 mln zł zysku netto, to lepiej od prognoz

Grupa Lotos miała 579,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 237,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 184,96 mln zł wobec 39,18 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 4132,02 mln zł wobec 4764,22 mln zł rok wcześniej. Jest to wynik lepszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 402 mln zł zysku. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 172-560 mln zł.

Analitycy spodziewali się, że wynik operacyjny (EBIT) spółki wyniósł 7-179 mln zł zysku przy konsensusie na poziomie 61 mln zł. Według nich, przychody spółki miały sięgnąć 3.628-4.072 mln zł, przy konsensusie na poziomie 3,962 mln zł.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 659,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 428,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 10296,52 mln zł wobec 12543,61 mln zł.