Zysk netto MCI Management wzrósł o... 1144,6 proc.

Spółka MCI Management miała 14,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 16,51 mln zł wobec 3,57 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,79 mln zł wobec 0,00 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 25,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 26,33 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 6,59 mln zł wobec 0,35 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka miała 24,38 mln zł zysku netto wobec 25,28 mln zł zysku rok wcześniej.