Fundusze ING TFI sprzedały akcje Techmeksu

Syndyk masy upadłości spółki Techmex poinformował dziś, że ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich i Małych Spółek oraz ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty zmniejszyły swoje zaangażowanie w spółce do poziomu poniżej 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING TFI posiadały łącznie 802 359 szt. akcji Techmex S.A., co stanowiło 9,59 proc. kapitału zakładowego Spółki i odpowiadało 9,59 proc. ogólnej liczby głosów na walnym Techmex S.A.

Po zmianie udziału, według stanu na dzień 4 grudnia 2009 fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING TFI S.A. posiadały łącznie 249 359 szt. akcji Techmex S.A., co stanowiło 2,98 proc. kapitału zakładowego Spółki i odpowiadało 2,98 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Techmex S.A. - czytamy w komunikacie.

Przed zmianą zaangażowania ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 636 359 szt. akcji Techmex S.A., co stanowiło 7,60 proc. kapitału zakładowego Spółki i odpowiadało 7,60 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Techmex S.A. Po zmianie zaangażowania, według stanu na dzień 4 grudnia 2009 ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 199 359 szt. akcji Techmex SA, co stanowiło 2,38 proc. kapitału zakładowego Spółki i odpowiadało 2,38 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Techmex S.A. - dodano.

Na dzień 9 grudnia 2009 fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING TFI S.A. nie posiadają akcji Techmex S.A., ani głosów na Walnym Zgromadzeniu Techmex S.A.

Komunikat giełdowy spółki Techmex