Polpharma złożyła wniosek dotyczący nabycia części Biotonu

Producent farmaceutyków, spółka Polpharma złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o przejęcie części majątku Biotonu w związku z zamiarem przejęcia części majątku giełdowej spółki, podał UOKiK na swojej stronie internetowej.

"Koncentracja przedsiębiorców polega na nabyciu przez Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim części mienia Bioton SA z siedzibą w Warszawie" - podano na stronie UOKiK. Wniosek wpłynął do Urzędu 31 grudnia 2009 r., a sprawa jest w toku.

W listopadzie spółka biotechnologiczna Bioton podpisała list intencyjny z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma w sprawie nabycia przez Polpharmę antybiotykowej części Biotonu oraz jego włoskich spółek zależnych, zajmujących się produkcją leków. Podano wówczas, że oba podmioty zakładają możliwość połączenia.

Strony uzgodniły, że do 28 lutego tego roku ustalą możliwości ewentualnego połączenia i jego podstawowe parametry, a w razie pozytywnego rezultatu przeprowadzonych prac - podpisanie do 30 sierpnia 2010 r. planu połączenia.

Polpharma i Bioton będą też dążyły do podpisania umowy dotyczącej nabycia przez spółkę Jerzego Staraka części przedsiębiorstwa Bioton, zajmującej się produkcją antybiotyków oraz opcjonalnie nabycia udziałów we włoskich spółkach zależnych do 28 lutego tego roku.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku Bioton miał 50,14 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 37,16 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 218,81 mln zł wobec 233,11 mln zł.