Vistula miała 16 mln zł zysku netto w 2009 wobec straty przed rokiem

Spółka odzieżowa Vistula Group miała 16,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 159,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 40,23 mln zł wobec 130,27 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 408,40 mln zł wobec 504,87 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że narastająco w I-III kw. 2009 roku Vistula miała 9,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 13,56 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 304,16 mln zł wobec 340,46 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 28,84 mln zł zysku netto wobec 151,68 mln zł straty rok wcześniej.